English

WHO styrker innsatsen mot sosiale helseforskjeller

Publisert: 26.06.2019

Nytt verktøy fra WHO utpeker fem innsatsområder for å utjevne sosial ulikhet i helse. - Særlig spennende er verktøyets konkrete kobling til FNs bærekraftsmål, sier daglig leder i Sunne kommuner. Les mer