English

Bli en bedre brobygger!

Publisert: 09.04.2018

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til kurs 29.-30. mai og 6.-7. september. Les mer