English

Kick off 2018: Kommunikasjon og folkehelse

Publisert: 11.12.2017

Hvorfor er kommunikasjon et viktig verktøy i folkehelsearbeidet? Vi sparker det nye året i gang med en kick off for medlemmer på Sentralen i Oslo. Les mer