English

4 bud til alle folkevalgte

Publisert: 04.10.2019

- Ta vare på velgerne dine! Det er vårt budskap til politikere som nå går inn i sin 4-årsperiode som kommunestyrerepresentant. Les mer