English

Velkommen til nettverkskonferanse!

Publisert: 14.02.2017

Hvordan skaper vi lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom? Det er et sentralt tema på Sunne kommuners nettverkssamling 8.-9. mai i Kristiansand. Les mer