English

Konferanser

Folkehelsekonferansen 2017

23.-24. oktober 2017

Folkehelsekonferansen er den største i sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle som er opptatt av folks helse, trivsel og levekår. Temaet for årets konferanse er 'Vår felles fremtid - Lederskap og samskaping for helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn'. Det er Sunne kommuner og Folkehelseforeningen som er hovedarrangører av konferansen.

Nettverkskonferansen 2017

8.-9. mai 2017

Sunne kommuners nettverkskonferanse er del av nettverkets årlige samling. I 2017 var Kristiansand kommune vertskap for nettverkssamlingen.