English

Konferanser

Nettverkskonferansen 2017

Kristiansand 2017

Sunne kommuners nettverkskonferanse er del av nettverkets årlige samling. I 2017 er det Kristiansand kommune som er vertskap for nettverkssamlingen.

Folkehelsekonferansen 2016

17.-18. oktober

Folkehelsekonferansen er den største i sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle som er opptatt av folks helse, trivsel og levekår. Temaet for neste års konferanse er 'Framtidas lokalsamfunn - Samarbeid på tvers for helse og trivsel'. Det er Sunne kommuner og Folkehelseforeningen som er hovedarrangører av konferansen.