English

Kunnskapslaboratoriet

Temagrupper

Temagruppene er nettverkets faglige drivkraft. De etableres og opererer på tvers av kommuner og fylker, og har som mål å være utviklingsarenaer for kunnskap innenfor sentrale temaer på folkehelsefeltet.

Prosjekter

Sunne kommuner er involvert i flere prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Her finner du en oversikt over våre prosjekter.

Ressursbank

Her har vi samlet sentrale ressurser på folkehelsefeltet, slik som styringsdokumenter, relevante nettsteder, aktuell forskning, samt egne innspill til nasjonal politikkutforming og lokalt folkehelsearbeid.

Politikeropplæringen

Behold velgerne dine lenge, glade og friske! «Ta vare på velgerne dine» er et opplegg som skal spre kunnskap og entusiasme blant politikere som vil skape helse- og trivselsfremmende lokalsamfunn.