English

Kunnskap

Ressursbank

Her har vi samlet sentrale ressurser på folkehelsefeltet, slik som styringsdokumenter, relevante nettsteder, aktuell forskning, samt egne innspill til nasjonal politikkutforming og lokalt folkehelsearbeid.

Politikeropplæringen

Behold velgerne dine lenge, glade og friske! «Ta vare på velgerne dine» er et opplegg som skal spre kunnskap og entusiasme blant politikere som vil skape helse- og trivselsfremmende lokalsamfunn.

Temagrupper

Temagruppene er nettverkets faglige drivkraft. De etableres og opererer på tvers av kommuner og fylker, og har som mål å være utviklingsarenaer for kunnskap innenfor sentrale temaer på folkehelsefeltet.

Konferanser

Sunne kommuner arrangerer årlig en egen nettverkskonferanse og er en av hovedarrangørene av den nasjonale Folkehelsekonferansen hver høst. Her er informasjon om nettverkets sentrale arrangementer!