Kunnskapslaboratoriet

Her kan du lese om aktuelle og tidligere prosjekter, kurs og samarbeid.

Forskningsprosjektet Kort – for bedre psykisk helse og livskvalitet hos ungdom

Forskningsprosjektet Kort har utviklet et nytt tiltak som skal fremme god psykisk helse og livskvalitet hos ungdom. Tiltaket testes nå i...
Mennesker i byhage

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Hvordan kan vi bruke sosial bærekraft som ny drivkraft i lokal samfunnsutvikling? Det skal forskningsprosjektet SOSLOKAL bidra til å finne svar...
DOGA og Sunne kommuner

Arkitektur og folkehelse

Nærområder med spennende og aktivitetsskapende uteområder bidrar til å få folk ut - hele året. Sunne kommuner og Design og Arkitektur Norge...
Stedskompasset

Dialogverktøyet Stedskompasset

Stedskompasset er et dialogverktøy som forenkler og forbedrer medvirkning i stedsutviklingsprosesser. Verktøyet er tilgjengelig for alle...
Gutt med blad

Psykisk helse og livskvalitet

Sunne kommuner er partner i forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo. Senteret er finansiert av Forskningsrådet og skal fremskaffe ny...
Illustrasjon mennesker

Veiledning i folkehelse for politikere

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren. Derfor må alle politikere ha velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger...
Prague, Czechia

Tsjekkia og Norge samarbeider

Sunne kommuner og Healthy Cities-nettverket i Tsjekkia starter nå et nytt samarbeidsprosjekt. Målet er å dele kunnskap og erfaringer innen...
Brobyggerkurs

Bli en bedre brobygger!

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet...
Jenter deltar på matkurs

Smaksverkstedet

Smaksverkstedet er et tilbud for barn og unge etter skoletid, hvor de lærer å lage næringsrik og bærekraftig mat fra bunnen. Kursets viktigste...
Kart over Østersjøen

Internasjonalt samarbeid

Sammen med flere nordiske og baltiske land skal Norge delta i et Interreg-prosjekt om forankring av folkehelse i lokal samfunnsutvikling...
Ungdommer i Reell Medvirking

Medvirkning og folkehelse

I 2018 samarbeidet Sunne kommuner med Reell Medvirkning, som jobber for økt ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn. Medlemskommuner har gjennom...