English

2015 - Friluftslivets år

Publisert dato: 19.09.2014, Sist oppdatert: 19.09.2014

Friluftslivets år skal ha særlig fokus på å få oss til å ta i bruk nærmiljøet og naturen der vi bor.

Neste år er det friluftslivets år. I den forbindelse har Miljødirektoratet fordelt 15 millioner kroner til en rekke tiltak som skal få oss ut i naturen.

– Vi håper Friluftslivets år vil inspirere hele befolkningen til å oppsøke gledene og helseeffekten av å drive aktivt friluftsliv. Det blir lavterskeltilbud og aktiviteter for enhver smak og for ulike aldersgrupper, sier miljødirektør Ellen Hambro til Vårt land.

Ta i bruk nærmiljøet!

Ifølge miljødirektøren skal friluftslivets år ha særlig fokus på mulighetene som ligger i å bruke nærmiljøet og naturen der vi bor til aktiviteter. Det er også et mål å øke bevisstheten om friluftsliv i grupper som i liten grad er aktive.

Det kom inn i alt 90 søknader fra diverse organisasjoner som vil gjennomføre aktiviteter i anledning friluftsåret, og av disse er 31 prosjekter tildelt midler.

Neste års folkehelsekonferanse

Friluftsliv er også tema på neste års folkehelsekonferanse. Denne blir hvert år arrangert av Sunne kommuner og Folkehelseforeningen, og ambisjonen for neste års konferanse er å være en hovedarena for kunnskapsutveksling om friluftslivets rolle på folkehelsefeltet.

Det vil til enhver tid finnes oppdatert informasjon om konferansen på folkehelsekonferansens nettsider.

Tags: folkehelsekonferansen, friluftsliv, friluftslivets år, nærmiljø