Du er her: HjemNyheter6 gode grunner til å bli med i nettverket vårt!

Det er mange gode grunner til å bli med i et nettverk av andre dedikerte kommuner og fylkeskommuner.

Sunne kommuner er et kunnskapslaboratorium, og som en del av WHOs Healthy Cities-nettverk legger vi stor vekt på å skape byer, steder og nærmiljø som fremmer helse og trivsel. Se vår strategi for perioden 2020-2024.

Hva får man som medlem i Sunne kommuner?

  • Verdifulle møteplasser og et utvidet kollegium

Vi skaper møteplasser for ansatte i kommuner og fylkeskommuner som jobber med folkehelse. Vi er også en kobler opp mot organisasjonsliv, forskningsmiljøer, myndigheter og sosiale entreprenører.

  • Kompetanseheving for nøkkelansatte

Gratis kurs som utvikler ulike kompetanser. Deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter, og i temagrupper som fokuserer på aktuelle satsingsområder i egen kommune/fylkeskommune.

  • Gode tiltak og spennende samarbeidsmuligheter

Våre medlemmer får ofte mulighet til å pilotere ulike tiltak for helse og trivsel, slik som verktøy til medvirkning eller nærmiljøtiltak som skaper matglede for barn og unge.

  • Internasjonalt fellesskap

​Kunnskaps- og erfaringsutveksling med byer og regioner i Europa. Deltakelse på internasjonale konferanser.

  • Politisk forankring av folkehelsearbeidet

​Gratis veiledning i lokale og regionale politikeres folkehelseansvar («Ta vare på velgerne dine»). Politikere utgjør også nettverkets generalforsamling og er representert i styret.

  • Et godt omdømme

​Medlemskap signaliserer at dere tar folkehelse på alvor. Vi løfter fram historiene og passer på at omverdenen får vite om det gode arbeidet dere gjør for å skape gode og helsefremmende lokalsamfunn.

Nettverket gjør meg bedre i jobben min

– Det er svært nyttig å være del av Sunne kommuners kompetansenettverk, sier Gøran Raade-Andersen. Han er folkehelsekoordinator i Bodø kommune, og har gjennom medlemskapet fått etablert en egen utstyrssentral i byen, fått med flere politikere og ledere på «folkehelse-sporet», samt deltatt på spennende konferanser i WHOs Healthy Cities.

Jeg anbefaler alle å bli med i Sunne kommuner!
– Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator i Bodø

Verdien av godt og helhetlig folkehelsearbeid

Noen av godene ved nettverksdeltakelsen er konkrete og kan tallfestes, slik som gratis kurs, tiltak og politikeropplæring.

Andre fordeler ved medlemskap er mer indirekte.

– Det er vanskelig å anslå verdien av økt politisk bevissthet, positiv profilering, samt av de ideene jeg har satt ut i livet som et resultat av medlemskapet. Men den er stor. Det sier Dina von Heimburg, som er folkehelsekoordinator i Levanger. Hun vektlegger særlig muligheten til å teste ut tiltak og utvikle og dele kunnskap med andre.

Sunne kommuner er et unikt kunnskapslaboratorium.
– Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger

Hvordan bli medlem?

Hvordan går du så fram hvis din kommune eller fylkeskommune vil bli medlem?

– Det første man kan gjøre er å ta kontakt med oss i sekretariatet, sier Ingvild Little, som er nettverkets daglige leder.

– Vi tar gjerne en uforpliktende prat og svarer på spørsmål man måtte ha. Vi kan også sende over en eksempelsak som kan brukes i utarbeidelse av saksfremlegg.

Medlemskap krever en politisk viljeserklæring i kommunestyre eller fylkesting.

Jobber du i en kommune eller fylkeskommune som setter forebygging og helsefremming høyt?

Les mer om Sunne kommuner her og nøl ikke med å ta kontakt