English

Aktivitet og utstyr til alle

Publisert dato: 02.10.2014, Sist oppdatert: 28.10.2015

Nystartet forening ønsker piloter som vil bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller blant barn og unge.

Er det en utlånsordning for utstyr i din kommune? Kunne den trengt økt synlighet, forenkling av både lån og utlån, samt bedre økonomiske rammevilkår?

Sunne kommuner er i dialog med den nystartede foreningen Aktivitet & Utstyr, som jobber for å redusere sosiale ulikheter i helse. Etter inspirasjon fra bibliotekene har de utviklet en grunnpakke som skal gjøre det enkelt, attraktivt og ikke-stigmatiserende å låne utstyr til ulike fritidsaktiviteter i kommunene. Kort og godt: Få flere barn og unge til å bevege seg mer.

Folkehelse- og rettferdighetsproblem

Samfunnet vårt er godt tilrettelagt for barn og unge som driver med organisert idrett, men tilbudet for de andre er for dårlig. Resultatet er et voksende folkehelse- og rettferdighetsproblem, noe Aktivitet & Utstyr ønsker å ta tak i. Målet til foreningen er å samle utlånsordninger rundt omkring i landet under samme paraply, og å få barn og unge til å snakke om hvilke aktiviteter de har prøvd i det siste, og ikke hvilket utstyr de eier.

Mindre stigmatisering - mer aktivitet

I 2010 lagde Helsedirektoratet en guide for hvordan man kan etablere en utstyrssentral. Gjennom tilskuddsordninger (fattigdomsmidler) har eller vurderer flere kommuner i dag å opprette en slik sentral. I tillegg finnes det en rekke andre utlånsordninger som er drevet av forskjellige lag og foreninger.

Men hvor synlige er ordningene? Er det enkelt å låne og administrere utlånet? Foregår utlån på en ikke-stigmatiserende måte? Tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse retter seg ofte mot utsatte grupper og familier med dårlig økonomi. En av grunntankene til Aktivitet & Utstyr er å gjøre utlånsordningene tilgjengelige og attraktive for alle, og derigjennom bidra til mindre stigmatisering, og økt aktivitet og trivsel for alle barn.

Ønsker piloter

Nå rekrutterer Aktivitet & Utstyr piloter som vil være med å prøve ut ordningen lokalt. Prosjektet passer godt med Sunne kommuners overordnede mål, og ikke minst fokus på samarbeid med ulike aktører i folkehelsearbeidet. Vi vil derfor gjerne rekruttere én eller to medlemskommuner til prosjektet, som kan være med å prøve utvalgte elementer i grunnpakken.

Som pilot får du blant annet:

  • En mobil-app som forenkler lån av utstyr
  • Et IT-verktøy som gjør det enkelt å administrere utlån
  • Gunstig innkjøpsordning av sports- og fritidsutstyr
  • Bistand til å søke midler til utvikling av ordningen og innkjøp av utstyr
  • Kompetanse på «beste praksis»

Ønsker du å være pilot? Ta kontakt!

 

En introduksjon til Aktivitet & Utstyr from Aktivitet og Utstyr on Vimeo.

Tags: forebygging, barn og unge, aktivitet og utstyr, utlånsordning, utstyrssentral, helsedirektoratet, folkehelse, piloter, sosial ulikhet i helse, fysisk aktivitet, bua, helsefremmende oppvekst, utjevning av sosiale helseforskjeller