English

Bli en bedre brobygger!

Publisert dato: 09.04.2018, Sist oppdatert: 08.10.2019

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til kurs.

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene? 

Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til et todagers kurs, som skal utvikle og styrke ulike kompetanser for å lykkes med samarbeid både innad i kommunen, og i lokalsamfunnet for øvrig. 

God helse er samfunnets viktigste kapital

Målet med kurset er å styrke kommuneansattes kompetanser i å sette livskvalitet, helse og sosiale helseforskjeller på den kommunale dagsordenen.

Hvordan kan man som fagperson være en agendasetter, og bygge bro mellom sektorer som er relevante for å fremme befolkningens helse og trivsel?

Kurset adresserer også partnerskap og samskaping som verktøy, og deltakerne skal etter endt kursdeltakelse bli gode "endringsagenter" for en helsevennlig samfunnsutvikling.

- Det er lagt opp til involverende prosesser, og det forventes at man deltar aktivt med sine kunnskaper og erfaringer, sier kursleder og daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Little. 

Hvem kan delta?

Kurset er for ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer o.l. i kommuner og fylkeskommuner som ønsker å styrke sine kompetanser i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig samfunnsutvikling. Det anbefales at hver kommune er representert med minst to deltakere for å øke utbyttet av gruppearbeid og refleksjoner over praksis i kommunen.

Om kurset

  • Kurset er gratis å delta på, men deltakere besørger selv reise og opphold
  • Påmelding er bindende og det faktureres for manglende avbud/fremmøte
  • Det forventes at påmeldte deltar begge kursdagene
  • Det er begrenset antall plasser pr. kurs og påmelding skjer etter først til mølla-prinsippet

Meld deg på kurs i: 

Tromsø 9. - 10. januar 2020

Kurset foregår på Scandic Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, Tromsø.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Rakel Jonassen i Helsedirektoratet: rakel.jonassen@helsedir.no

Rammeprogram: 

📥Rammeprogram_Bli_en_bedre_brobygger!

Tags: folkehelse, sunne kommuner, helsedirektoratet, ks, bli en bedre brobygger