English

Bli en bedre brobygger!

Publisert dato: 09.04.2018, Sist oppdatert: 14.06.2018

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til kurs 29.-30. mai og 6.-7. september.

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene? 

Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til et todagers kurs, som skal utvikle og styrke ulike kompetanser for å lykkes med samarbeid både innad i kommunen, og i lokalsamfunnet for øvrig. 

God helse er samfunnets viktigste kapital

Målet med kurset er å styrke kommuneansattes kompetanser i å sette livskvalitet, helse og sosiale helseforskjeller på den kommunale dagsordenen.

Hvordan kan man som fagperson være en agendasetter, og bygge bro mellom sektorer som er relevante for å fremme befolkningens helse og trivsel?

Kurset adresserer også partnerskap og samskaping som verktøy, og deltakerne skal etter endt kursdeltakelse bli gode "endringsagenter" for en helsevennlig samfunnsutvikling.

- Det er lagt opp til involverende prosesser, og det forventes at man deltar aktivt med sine kunnskaper og erfaringer, sier kursleder og daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Little. 

Hvem kan delta?

Kurset henvender seg primært til ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre kommuneansatte som ønsker å styrke sine kompetanser i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig samfunnsutvikling. Det anbefales at hver kommune er representert med minst to deltakere for å øke utbyttet av gruppearbeid og refleksjoner over praksis i kommunen.

Om kurset

Kurset er et samarbeid mellom HelsedirektoratetKS og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Det bygger på anbefalinger gitt i rapporten “Tackling Health Inequalities Locally: The Scandinavian Experience”, og er inspirert av et lignende kurs utarbeidet av WHO Europa i 2016.

Det avholdes to kurs i 2018. Kursene er identiske, og hver deltaker deltar derfor kun på ett av kursene, enten i Trondheim i mai, eller i Oslo i september

  • 29.-30. mai i Trondheim (Scandic Nidelven) 
    Påmeldingsfrist: 3. mai 2018
    Meld deg på her

  • 6.-7. september i Oslo (Thon Universitetsgaten)
    Påmeldingsfrist: 23. juni 2018 
    Meld deg på her

Kurset er gratis å delta på, men deltakere besørger selv reise og opphold. Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og påmelding skjer etter først til mølla-prinsippet. (NB. Påmelding er bindende og det faktureres for manglende avbud/fremmøte) 

Har du spørsmål om kurset? 

For praktiske spørsmål, kontakt Rakel Jonassen i Helsedirektoratet: rakel.jonassen@helsedir.no

For spørsmål om det faglige innholdet kontakt Ingvild Little i Sunne kommuner: igl@sunnekommuner.no

Program: 

📥Foreløpig program - "Bli en bedre brobygger"

Tags:

Ikke merket med tager