English

Bodø er årets trafikksikkerhetskommune!

Publisert dato: 07.07.2014, Sist oppdatert: 08.07.2014

Bodø får én million kroner av Samferdselsdepartementet for å ha utmerket seg i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet.

Medlemskommunen vår Bodø er årets vinner av Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris «Årets trafikksikkerhetskommune»! Prisen - som er på én million kroner - gis til en kommune som har utmerket seg ekstra i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet.

Prisen deles ut for tredje år på rad, og formålet med den er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. - Ved å hedre kommuner som har utmerket seg, løfter vi fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vurdering av kandidater

Av de innsendte forslagene til prismottaker har en jury – bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk – nominert tre kommuner til prisen. Disse var i år Bodø, Alta og Ski. I nominasjonen har juryen lagt vekt på følgende kriterier:

  • langsiktig satsing på trafikksikkerhet
  • tiltak som har overføringsverdi for andre kommuner
  • en godt forankret trafikksikkerhetsplan som også inkluderer sikring av skolevegene

Hvorfor Bodø?

Bodø premieres for å ha jobbet systematisk og langsiktig på trafikksikkerhetsfeltet, sier samferdselsministeren. - Arbeidet er forankret helt til topps i kommunens ledelse, og alle instanser er involvert i gjennomføringen av tiltak.

- Denne prisen henger høyt. Det er ikke til å kimse av at vi får midler i denne størrelsesordenen som vi kan bruke på videre arbeid, sa ordfører Ole Henrik Hjartøy da prisen ble overlevert 26. juni. Prisdiplomet skal henge på veggen i Mind-senteret, som er trafikksikkerhetssenteret i Bratten aktivitetspark.

Les mer om prisen og Samferdselsdepartementets begrunnelse her.

Tags: samferdsel, trafikksikkerhet, medlemmer, bodø