English

Danske SundBy-nettverket med prosjekt om medborgerskap

Publisert dato: 17.01.2014, Sist oppdatert: 22.01.2015

Vårt danske søsternettverk Sund By iverksetter nå et spennende prosjekt. Prosjektet tar for seg medborgerskap, samskapelse og samutvikling som nøkkelbegreper og fundament for folkehelsearbeid.

Robuste lokalsamfunn

Astrid Krag, helseminister i Danmark, og det danske Sund By nettverk, har i danske medier publisert en kronikk med invitasjon til kommunene om å bidra til å utvikle medborgerskap som grunnlag for folkehelsearbeidet. Målet er å sette fokus på medborgerens rolle og mulighet til å være med å skape og utvikle sammen med andre i et lokalsamfunn. Ved å se styrkene og ressursene i alle som bor og lever i lokalsamfunnet, kan man få enda mer robuste lokalsamfunn.

Nettverk for felleskapsagenter

Som virkemiddel for å oppnå denne ambisjonen, har de invitert landets kommuner til å være med å utvikle et nettverk av felleskapsagenter, som skal være med å oppdage og skape community champions i lokalsamfunnet. Felleskapsagentene skal bidra til å styrke de personlige ressurser hos mer eller mindre utsatte samfunnsborgere ved å gi dem adgang til de ressurser som allerede finnes rundt dem. Nettverk for felleskapsagenter skal bidra til at kommuner og lokale samfunnsborgere samarbeider om å skape nærmiljøer, hvor alle tar ansvar for hverandre og hvor den enkelte får mulighet til å bidra med det man kan.

Et sitat fra kronikken som oppsummerer budskapet på en treffende måte:

Jo mere vi kan støtte borgerne i at tage
medansvar for hinanden, og jo flere
fællesskabsagenter vi får på banen,
jo mere kan vi gøre ved den voksende
ulighed i sundhed. På bundlinjen er
gevinsten klar og tydelig: Flere gode
leveår fri for de begrænsninger, sygdom
giver.

Les mer om prosjektet her nettverk for felleskapsagenter

Kronikken til helseminister Krag og Sund By-nettverket er vedlagt.

📥sunnhet_kan_og_starte_med_en_kop_kaffe

Tags: sundby, robuste lokalsamfunn, medborgerskap, healthy cities