English

Folkehelsearbeid handler om å skape lokalsamfunn som fremmer mening, mestring og tilhørighet.

Det viktige folkehelsevesenet

Publisert dato: 11.06.2014, Sist oppdatert: 12.06.2014

- Helse blir skapt der folk bor, jobber, trives, elsker eller strir med utfordringene i dagliglivet, sier styremedlem Arne Gotteberg til fylkesmagasinet Spor.

- Helse blir skapt der folk bor, jobber, trives, elsker eller strir med utfordringene i dagliglivet. Det sier styremedlem i Sunne kommuner og kommuneoverlege i Volda, Arne Gotteberg, til Fylkesmagasinet Spor. I forbindelse med Møre og Romsdals medlemskap i nettverket har magasinet intervjuet Gotteberg, som under overskriften 'Sunne folk i Sunne kommuner' snakker om viktigheten av et bredt fokus i det lokale folkehelsearbeidet.

Viktig «vesen»

- Mens helsevesenet skal behandle sykdom og gjøre oss friske, er det et annet «vesen» som skal holde oss friske, sier Gotteberg til magasinet. Dette vesenet er selvsagt summen av alle faktorer som er av betydning for at folk skal kunne leve gode og sunne liv der de bor. Kort sagt; alt fra enkeltmennesker til frivillighet til kommunal og fylkeskommunal tilrettelegging.

Kommuneoverlegen snakker om fylkeskommunenes og kommunenes sentrale rolle i den sammenheng, og fremhever betydningen av godt planarbeid, samarbeid med frivillige organisasjoner og det å frigjøre ressurser både i og utenfor kommuneorganisasjonen til arbeid med folkehelse.

Helhetstenkning og nettverkstilhørlighet

- Fram til 2012 var helsefremming et ansvar for kommunehelsetjenesten ved kommuneoverlegen eller helsesjefen, sier Gotteberg, og påpeker at folkehelseloven har endret på dette. Nå er det rådmannen som er folkehelsesjef, og folkehelsearbeidet er et ansvar for alle sektorer i kommunen.

Styremedlemmet fremhever selvsagt også det viktige arbeidet nettverket gjør for å fremme helhetstenkning i det lokale folkehelsearbeidet.

Saken kan leses i siste utgave av Spor eller i vedlagte PDF.

📥Sunne_folk_i_Sunne_kommuner_-_Fylkesmagasinet_Spor

Tags: møreogromsdal, møre og romsdal, forebygging, volda, medlemmer, nyemedlemmer, folkehelse, folkehelsevesenet