English

Kickoff for Marmot-prosjektet!

Publisert dato: 15.01.2014, Sist oppdatert: 09.02.2015

Snart er det klart for første samling i vårt samarbeid med University College of London (UCL) og The Marmot Review Team om utjevning av sosiale helseforskjeller.

Tirsdag 14. januar møttes representanter fra Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Innherred samkommune til et planleggingsmøte i forkant av første partnerskapsmøte med University of London (UCL). Østfold har invitert Fredrikstad kommune med inn i samarbeidet, da det er ønskelig med et sterkt fokus på kommune-nivået.

Målet med partnerskapet

Formålet med partnerskapet er å å utvikle kunnskap om hva som skal til for å redusere lokale sosiale helseforskjeller i kommunenes politikkutforming. Det tas også sikte på å prøve ut metodikk, samt utvikle tiltak på lokalt nivå. Et annet sentralt mål er å være et eksempel på beste praksis, og spre kunnskap om hva som virker for å redusere sosiale helseforskjeller.

Østfold, Fredrikstad og Innherred ønsker å sette fokus på strategiutforming og planlegging i samarbeidet med UCL. I tilknytning til dette ønsker de å se spesielt på måleindikatorer (effektmål) for å  følge utvikling av utjevningsarbeidet.

Det første arbeidsmøte med UCL går av stabelen ved HUNT Forskningssenter i Levanger 20. - 21. januar. Da kommer også representanter fra Västra Götaland, som deltar i partnerskapet fra svensk side.

Tags:

Ikke merket med tager