English

Lillehammer stasjon

Nettverkssamling 2015

Publisert dato: 25.11.2014, Sist oppdatert: 29.01.2015

Oppland fylkeskommune er vertskap for neste års nettverkssamling! Den går av stabelen 29. og 30. april på Lillehammer.

Neste år er det Oppland fylkeskommune som er vertskap for Sunne kommuners nettverkssamling. Oppland ble medlem av nettverket i januar 2014, og folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard ser fram til å ta imot medlemskommunene 29. og 30. april.

- Lillehammer har mye å by på, ikke minst kulturelt, sier hun, og henviser blant annet til Maihaugen, kunstmuseet og Sigrid Undsets dikterhjem på Bjerkebæk.

Folkehelseoversikt som tema

Lillehammer er dessuten en av byene i Norge hvor folk trives aller best, ifølge Opplands ferske levekårs- og folkehelseundersøkelse. Den er gjennomført i samarbeid med Østlandsforskning, og viser blant annet at folk i Oppland trives bedre enn folk ellers i landet.

Det ferske oversiktsarbeidet er et godt utgangspunkt for nettverkssamlingens konferansedag, som avholdes 29. april. Denne er åpen for alle med interesse for folkehelse, og har temaet ‘Fra kunnskap til handling’.

Oppstart av temagrupper!

Temaet er svært relevant for en av temagruppene som skal opprettes i nettverket, nemlig ‘Kunnskapsgrunnlaget - Fra oversikt til handling’. Dette er en av fem temagrupper som skal være kunnskaps- og tiltaksutviklingsarenaer i nettverket, etter modell fra vårt søsternettverk i Danmark.

De andre gruppene har tema 'helsefremmende oppvekst', 'helsevennlig stedsutvikling', 'utjevning av sosiale helseforskjeller' og 'levevaner, friskliv og mestring'. Gruppene har formell oppstart på nettverkssamlingens andre dag.

Les mer om temagruppene

Program og påmelding

Nettverkssamlingen går over to dager, med følgende programramme:

Onsdag 29. april: Åpen fagdag om folkehelse. Tema: 'Fra oversikt til handling'

Torsdag 30. april: Generalforsamling og oppstart av temagrupper

Mer detaljert program og påmelding annonseres senere.

Tags:

Ikke merket med tager