English

Ny nasjonal møteplass for folkehelse!

Publisert dato: 09.04.2014, Sist oppdatert: 08.04.2015

Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet går sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse.

Frivillige organisasjoner fremmer aktivitet, trivsel og tilhørighet i folks liv, og bidrar dermed til bedre folkehelse uten nødvendigvis å ha det som uttalt mål. Helse- og omsorgsdepartementet melder derfor at de sammen med Frivillighet Norge vil opprette en ny nasjonal møteplass for folkehelse, som skal sikre et godt samarbeid mellom forvaltningen, politikere og frivillige organisasjoner.

- Vi ønsker å trekke flere gode krefter inn i folkehelsearbeidet og legge til rette for samarbeid mellom frivilligheten og myndighetene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

På møteplassen skal det blant annet arrangeres speed-dating mellom offentlig ansatte og representanter fra organisasjoner, for slik å legge til rette for flere gode partnerskap.

- All deltakelse i foreningsliv er folkehelsefremmende. Det forebygger ensomhet, holder folk i aktivitet, gir læring og glede. Å satse på på frivilligheten er å satse på folkehelsa! sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

Det er Frivillighet Norge som skal lede den nye møteplassen, og det første møtet skal etter planen holdes i august. Her er Helse- og omsorgsdepartementets omtale av initiativet

Tags:

Ikke merket med tager