English

Hva er nøkkelen til å lykkes med folkehelsearbeidet?

Egen politikksesjon på Folkehelsekonferansen!

Publisert dato: 17.09.2015, Sist oppdatert: 17.09.2015

Under Folkehelsekonferansen 26. og 27. oktober arrangeres det en egen poltikksesjon. Dit kommer blant andre riksrevisor Per Kristian Foss!

Under Folkehelsekonferansen i fjor ble det for første gang arrangert en egen sesjon tilpasset politikere. Dette gjentas på årets konferanse, som går av stabelen 26. og 27. oktober i Oslo.

Det overordnede temaet for konferansen er nærnaturens betydning for helse og trivsel i lokalsamfunn.

For politikere og andre interesserte!  

Innholdet i politikksesjonen, som er tilpasset politikere men åpen for alle, adresserer folkehelse mer generelt. Sesjonen avholdes på konferansens første dag, mandag 26. oktober, og ledes av Sunne kommuners leder, Ildri Eidem Løvaas. 

Riksrevisor Per Kristian Foss vil åpne sesjonen, og snakke om Riksrevisjonens ferske undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Hvordan står det til med folkehelsearbeidet tre år etter folkehelseloven? Hva gjør KS for å støtte opp om kommunenes folkehelsearbeid? Hva er nøkkelen for å lykkes? 

Program

 • Hvordan står det til med folkehelsearbeidet tre år etter folkehelseloven? 
  Per Kristian Foss, riksrevisor, om Riksrevisjonens undersøkelse
 • Kommunene og folkehelsa - Viktige løft i kommunesektoren
  Helge Eide, områdedirektør i KS
 • Politikernes rolle - Hva vil du bli husket for?
  Monica Fleisje, Helsedirektoratet
 • Nøkkelen er en god samarbeidskultur!
  Susanne Hagen, doktorgradsstipendiat, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Vel møtt!

Konferansen er også generelt svært aktuell for ansatte og politikere i kommuner og fylkeskommuner, forvaltere, fagfolk og frivillige organisasjoner. 

Se her for program og påmelding!

Tags: folkehelsekonferansen, riksrevisjonen, helsedirektoratet, folkehelsepolitiker