English

Er din kommune Norges meste attraktive?

Publisert dato: 18.03.2015, Sist oppdatert: 18.03.2015

Innen 23. mars kan du nominere byer og tettsteder til statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling!

Fristen for å nominere kandidater til «Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling» er mandag 23. mars. Prisen erstatter Statens bymiljøpris og Statens pris for attraktiv stad som tidligere ble delt ut av henholdsvis Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Ikke bare byer

Prisen for Attraktiv by deles ut til en by eller sted som har utmerket seg med planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling. By eller sted er forstått som geografisk område, noe som innebærer at både kommuner og bydeler eller områder innenfor kommunen kan kan få prisen, dvs. ikke kommunen i seg selv.

Tilsvarende kan et geografisk område som strekker seg ut over kommunegrensen få prisen for å fremme helhetlig by- og stedsutvikling, for eksempel gjennom god planlegging og samarbeid.

Nyskaping og bærekraft

Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk. Tiltakene skal ha bidratt til å øke stedets attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet.

Vinneren av prisen får 250 000 kroner.

Kriterier og nominering

Kommunal- og regionaldepartementet har etablert en veldig enkel kampanjeside for innsending av nominasjoner. Der kan du også lese mer om formål, vurdering og kriterier for prisen.

Tags: byutvikling, byplanlegging, attraktiv by, kommunal- og regionaldepartementet, stedsutvikling