English

Folkehelsekonferansen 2017 går av stabelen 23. og 24. oktober i Oslo.

Få frilufts-Michelin!

Publisert dato: 22.01.2015, Sist oppdatert: 22.01.2015

Har din kommune et grøntområde som innbyr til friluftsliv i nærmiljøet? Norsk Friluftsliv oppfordrer nå norske kommuner til å være med i Nordic Green Space Award.

Har din kommune et eller flere flotte grøntområder som innbyr til friluftsliv i nærmiljøet? Da kan de være med i konkurransen om å få Nordic Green Space Award, som ifølge Norsk Friluftsliv er park- og naturområdenes Michelin-stjerner.

Vær den første!

Tidligere er det bare parker som har fått dette kvalitetsstempelet, men i år er kriteriene utvidet til også å gjelde grøntområder generelt. Din kommune kan med andre ord bli den første som får denne utmerkelsen for et friluftsområde.

Det er Friluftslivets år som er anledningen til at Norsk Friluftsliv nå har satt av midler for å støtte tre søknader til prisen. Tidligere har blant annet Strandpromenaden i medlemskommunen vår Kristiansand har fått den.

Det nære friluftslivet

Lave terskler og tilgang på grøntområder der folk bor, er uvurderlig i folkehelsesammenheng. Derfor samarbeider Sunne kommuner med Norsk Friluftsliv i forbindelse med høstens folkehelsekonferanse, som har nettopp Det nære friluftslivet som tema.

Nordic Green Space Award

  • Nordic Green Space Award er et nordisk kvalitetsmerke som deles ut til særlig utmerkede parker og grønne områder.
  • Målet med prisen er å stimulere forvaltere av allment tilgjengelige grøntområder til å løfte kvaliteten på disse, slik at de oppleves enda mer attraktive for befolkningen å benytte.
  • Bak prisen står fagorganisasjoner, universitetsmiljøer, kommuner og frivillige organisasjoner i Norden.

Tags: norsk friluftsliv, friluftslivets år, friluftsliv, nordic green space award, kortreist friluftsliv