English

Statsråder på markeringer av kommunalt og frivillig samarbeid

Publisert dato: 13.02.2014, Sist oppdatert: 11.04.2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og helse- og omsorgminister Bent Høie var til stede på markeringene for kommunalt og frivillig samarbeid i henholdsvis Kristiansand og Sandnes.

Som medlemmer av Sunne kommuner var både Kristiansand og Sandnes stolte av å kunne vise frem gode samarbeid kommunen har med lokale, frivillige organisasjoner. Tirsdag 11. februar var det en markering av kommunalt og frivillig samarbeid i Kristiansand med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til stede. Fredag 14. februar var det en tilsvarende markering i Sandnes, da med helse- og omsorgminister Bent Høie til stede. 

Gode eksempler på frivillig og kommunalt samarbeid

På markeringen i Kristiansand ble særlig Strandpromenaden vist frem som en del av det 3-årige SMS-prosjektet (Stedsutvikling, Medvirkning, Sosiale møteplasser), et prosjekt som Kristiansand kommune har gjennomført sammen med Vest-Agder Fylkeskommune frivillige organisasjoner som 4H, Kristiansands Orienteringsklubb, Midt-Agder Friluftsråd og DNT Sør. 

I Sandnes var det særlig deres turløype-prosjekt som var i fokus, i tillegg til samarbeid med Stavanger turistforening og DNT. 

Gode ambassadører for nettverket

Også Sunne kommuner som nettverk ble lagt merke til på markeringene. "I Sunne kommuner blir arbeid for folkehelse tatt på alvor", sa Sanner. Han trakk og frem viktigheten av gode samarbeidsmodeller mellom frivillig og kommunal sektor, og fremholdt partnerskapsmodellen mellom frivillige og kommuner som en mulig vei til innovasjon innen folkehelsearbeidet. - Gjennom partnerskap med frivillige organisasjoner har man fått til innovasjon i det helsefremmende arbeid. Sanner anerkjente nettverket som en viktig aktør i dette. Les deler av statsrådens tale her

Tags: dnt, kristiansand, frivillighet, partnerskap, medlemmer, sandnes