English

Fin markering av partnerskapsinngåelse med DNT

Publisert dato: 16.05.2013, Sist oppdatert: 04.02.2014

Et fredfull Sgnsvann dannet en glimrende ramme og alt lå dermed til rette for at partnerskapsinngåelsen skulle gis en fin markering.

Signeringen ble gjennomført med korte og enkle budskap fra de involverte. Alle parter fremhevet viktigheten av frivillighet i folkehelsearbeidet, og at man trenger gode eksempler til å vise dette i praksis. Derfor er et partnerskap mellom Den Norske Turistforeningen og Sunne Kommuner - WHOs Norske nettverk en vinn-vinn løsning ved å stå sammen for å fremme folkehelsa i Norge!

Les mer hva DNT selv skriver om markeringen her

Tags: dnt, partnerskap