English

Ta vare på viktige friluftsområder i arealplanlegginga, er ett av rådene fra FL.

Folk ut i friluft: 10 tips til kommuner

Publisert dato: 02.11.2015, Sist oppdatert: 03.11.2015

Nærnaturen er viktig for helsa vår. Friluftsrådenes Landsforbund kommer her med 10 råd til kommuner som vil tilrettelegge for opplevelser i nærnaturen.

Nærnaturen er viktig for både fysisk og psykisk helse. Å legge til rette for opplevelser i naturen er en investering i en gladere og sunnere befolkning, noe som ikke minst kan bidra til en stor samfunnsøkonomisk gevinst.

Folkehelsekonferansen 26.-27. oktober presenterte Friluftsrådenes Landsforbund 10 konkrete råd til kommuner som vil legge til rette for mer bruk av det nære friluftslivet.

10 tips til kommuner

  1. Innfør minst 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag.
  2. Ta vare på viktige friluftsområder i arealplanlegginga.
  3. Bygg gang- og sykkelveger.
  4. Sats på stier.
  5. Etabler og støtt opp om minst ett turregistreringsopplegg.
  6. Tilby Friluftsskolen i skoleferier.
  7. Bruk friluftsliv i frisklivsarbeidet.
  8. Tilrettelegg minst ett friluftsområde slik at det er universelt utforma.
  9. Samarbeid med og støtt friluftslivsorganisasjonene i kommunen.
  10. Delta i interkommunalt friluftsråd.

For mer informasjon, se Friluftsrådenes Landsforbunds nettsider.

Tags: friluftsliv, kortreist friluftsliv, friluftsrådenes landsforbund, nærmiljø