English

Folkehelse på tvers

Publisert dato: 06.11.2012, Sist oppdatert: 21.10.2013

Endelig! Folkehelseforeningen, Helsedirektoratet og Sunne Kommuner gir deg rapporten «folkehelse på tvers». Et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører på folkehelse.

«Folkehelse på tvers» rapporten er sendt ut i to (2) eksemplarer til alle landets rådmann i regi av helsedirektoratet. Den er utarbeidet av nettverket, folkehelseforeningen og helsedirektoratet. Ført i pennen av Folkehelseforeningen, og er en fornorskelse av en dansk publikasjon. God fornøyelse - og la den være et bidrag inn i folkehelsesatsingen!

Tags: folkehelsepåtvers, helsedirektoratet, sunnekommuner, folkehelseforeningen