English

Folkehelsekonferansen 2014

Publisert dato: 10.10.2014, Sist oppdatert: 03.11.2014

Hva er egentlig et helsefremmende lokalsamfunn? Det er det overordnede spørsmålet når den nasjonale folkehelsekonferansen går av stabelen i Oslo neste uke.

Tirsdag 14. og onsdag 15. oktober går den nasjonale folkehelsekonferansen av stabelen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Temaet for årets konferanse er helsefremmende lokalsamfunn, og aldri før har det vært så mange påmeldte til konferansen som i år. Over 500 deltakere skal over to dager lære om - og forhåpentligvis også inspireres av - forskning og tiltak på folkehelsefeltet.

De gode eksemplene

For hva er egentlig et helsefremmende lokalsamfunn? Hvordan skaper vi omgivelser som det er både sunt og godt å vokse opp i, jobbe i, bli gamle i; ja, leve livene våre i? Disse spørsmålene besvares i stor grad gjennom de gode eksemplene, ikke minst fra medlemmer i Sunne kommuner. Konferansen tar sikte på å vise hvordan vi som medmennesker, arbeidsgivere, kolleger, kommuneansatte, politikere, naboer og frivillige kan bidra til å forhindre utenforskap og skape trygge, aktive og rause lokalsamfunn. 

Utdeling av Karl Evang-prisen!

Folkehelsekonferansen er for første gang også arena for utdeling av Karl Evang-prisen, som er en honnør til tidligere helsedirektør Karl Evangs sosialmedisinske pionérinnsats. Prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for folkehelsearbeidet, og skal stimulere både interessen og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold.

Se folkehelsekonferansen.no for mer informasjon om program, foredragsholdere og praktisk informasjon. Det er Sunne kommuner og Folkehelseforeningen som er hovedarrangører av konferansen.

Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alt fra politikere og forvaltere til forskere, studenter, helsepersonell, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Tags: folkehelsekonferansen, folkehelsekonferansen 2014, helsefremmende lokalsamfunn