English

Abstract-konkurranse til Folkehelsekonferansen 2014

Publisert dato: 11.03.2014, Sist oppdatert: 29.04.2014

Folkehelsekonferansen 2014 går av stabelen 14.-15. oktober i Oslo. De to beste abstracts til konferansen premieres med 10 000 kroner!

Folkehelsekonferansen 2014 avholdes tirsdag 14. og onsdag 15. oktober i Oslo. Det kan sendes inn abstracts over forskning og tiltak på folkehelseområdet. En komité vil evaluere alle innsendte abstracts, og det beste abstract innen hver kategori vil bli premiert med 10 000 kroner.

Prisen kan gå til en studiereise eller til å delta på en konferanse, alternativt til programutvikling. Se vedlegg for instruksjoner for skriving og innsending av abstracts. Innsendte abstracts vil bli fremført muntlig i parallellsesjoner på tirsdagen. De kan også vises som poster. 

Frist for innsending er 1. juni. 

📥Abstract_FORSKNING_2014

📥Abstract_TILTAK_2014

Tags: folkehelsekonferansen