English

Folkehelsekonferansen 2013

Publisert dato: 11.02.2013, Sist oppdatert: 22.01.2015

3. og 4. oktober 2013, arrangeres Folkehelsekonferansen 2013. Temaet for konferansen er Sosiale ulikheter blant barn og unge – inkludering og deltakelse.

Formål
Det er sosiale ulikheter blant barn og unge i Norge. Det kan forhindre inkludering og deltakelse på flere av arenaene i barn og unges liv. Formålet med årets folkehelsekonferanse er å få mer kunnskap om hvordan man kan forebygge og utjevne sosiale ulikheter blant barn og unge, og hvordan man kan tilrettelegge for økt inkludering og deltakelse.

Sosiale ulikheter blant barn og unge må forebygges og utjevnes både politisk, faglig, kunnskapsbasert og praktisk. Vi må skape et inkluderende samfunn der alle kan delta. Barn er vår viktigste framtidskapital, som må forvaltes på best mulig måte!

Målgruppe
Politikere, rådmenn, rådgivere, planleggere, folkehelsekoordinatorer, helsepersonell samt ansatte i sentralforvaltningen; forskere, lærere på alle nivåer, studenter fra høyskoler og universiteter, medarbeidere i frivillige organisasjoner og alle andre med interesse for barn og unges levekår.

Sett allerede nå av datoene for årets Folkehelsekonferansen!

Tags: folkehelsekonferansen, folkehelseforeningen