English

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

God folkehelse i Møre og Romsdal

Publisert dato: 22.05.2015, Sist oppdatert: 22.05.2015

For første gang har Møre og Romsdal fylkeskommune laget en omfattande oversikt over folkehelsa. Denne viser at befolkningen i fylket har høyere levealder, mindre forskjeller og færre livsstilssykdommer enn landsgjennomsnittet.

De som bor i fylket er den viktigste ressursen vi har, sier rådgiver i folkehelse Sigri Spjelkavik. Derfor er det en prioritert oppgave for Møre og Romsdal fylkeskommune å følge med på helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som påvirker den.

Fersk oversikt

Sentralt i dette arbeidet er en nylig publisert oversikt over helsetilstanden i fylket, og denne vil være et viktig fundament for arbeidet med å bedre helsetilstanden og øke trivselen i befolkningen. Helse blir skapt på mange arenaer i livet. - Både samfunnsforhold, sosiale nettverk og individuelle livsfaktorer spiller en viktig rolle for helsa vår, sier Spjelkavik.

Inspirerende statistikk

Sammenlignet med landet for øvrig har Møre og Romsdal gode tall når det kommer til levealder, sosiale forskjeller og livsstilssykdommer. I fylket er det for eksempel mindre forskjeller i levealder knyttet til utdanningsnivå enn det er i landet for øvrig.

Fokus på forebygging

Som ellers i landet viser undersøkelser som Ungdata at mange unge, og særlig unge jenter, er plaget med depressive symptomer, men også her ligger Møre og Romsdal bedre an enn landsgjennomsnittet. Spjelkavik påpåpeker at det i folkehelsesammenheng er viktig å ha fokus på forebygging:

-Utdanningsnivå, arbeidsmiljø, fysiske omgivelser, relasjonar til andre i lokalsamfunnet og offentlige tjenester er alle faktirer som påvirker helsa vår.

Trykk her for å laste ned rapporten og eventuelle tabellvedlegg.

Tags: møre og romsdal, folkehelseprofiler, medlemmer, forebygging, folkehelse