English

Folkehelsekonferansen 2017 går av stabelen 23. og 24. oktober i Oslo.

Folkehelseprofiler for 2015

Publisert dato: 12.03.2015, Sist oppdatert: 26.03.2015

Hvordan står det til med helsa i din kommune? Nå er folkehelseprofilene for 2015 publisert!

Nå er folkehelseprofilene for kommunene publisert! Tema for 2015-profilane er psykisk helse blant barn og unge.

Nye indikatorer

Nytt i 2015 er blant annet at kommunene for første gang kan finne forskjellen i forventet levealder mellom ulike utdanningsgrupper i kommunen. Profilene har også følgende nye indikatorer:

  • Antibiotikabruk i kommunen
  • Overvekt og fedme hos kvinner

De to foregående år har profilene vist overvekt og fedme hos unge menn, med data fra Forsvaret. Disse dataene er nå noen år gamle, og går ut av profilen. I stedet er det hentet inn data fra Medisinsk fødselsregister som viser tall for kvinner før svangerskapsstart.

Andre folkehelseprofiler

Folkehelseprofilene for fylkene finner du her, mens profilene for bydeler i de største byene blir publisert i løpet av april.

Last ned folkehelseprofilen for din kommune!

Tags: folkehelseinstituttet, folkehelseprofiler, psykisk helse, folkehelse