English

Fra tankespire til viktig nettverk

Publisert dato: 17.04.2015, Sist oppdatert: 27.11.2015

Vi har begynt å blogge hos Samfunnsinnovatørene! Den første posten handler om hvordan Sunne kommuner ble til, og viktigheten av å betrakte helse som et samfunnsansvar.

Før jul ble Sunne kommuner kontaktet av Samfunnsinnovatørene, med forespørsel om å være en av flere bloggere på deres nettsider i 2015. Samfunnsinnovatørene er en nettportal for aktører som jobber med å finne nye løsninger på små og store samfunnsutfordringer.

Folkehelse og samfunnsinnovasjon

Som nettverk har vi strategifestet å være et kunnskapslaboratorium. Vi har stor tro på at flere hoder tenker bedre enn ett, og at de beste løsningene blir til når man betrakter utfordringer fra forskjellige perspektiver. Mange av våre medlemskommuner samarbeider aktivt med andre krefter i lokalsamfunnet, slik som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører.

Med opprettelsen av våre nye temagrupper håper vi å skape enda flere arenaer for samarbeid mellom aktører som vil tenke nytt og godt om sentrale temaer på folkehelsefeltet.

Økt synliggjøring og kontaktflate

Derfor er vi også opptatt av å synliggjøre nettverkets arbeid på flere arenaer. Samfunnsinnovatørene er gjennom nettsiden opptatt av å forene folk som fornyer samfunnet gjennom arbeidet sitt, og mange av både leserne og bidragsyterne er innovatører på områder som er relevante på folkehelsefeltet.

Historien om oss

I den første bloggposten ble vi bedt om å beskrive oppstarten av nettverket. Under overskriften 'Fra tankespire til viktig nettverk' har vi derfor skrevet om Sandnes og Spydeberg sine separate initiativer til å få til et interkommunalt samarbeid om helse- og miljørelaterte problemstillinger på begynnelsen på nittitallet, samt utfordringen Sandnes fikk fra WHOs Healthy Cities:

Etablér et nasjonalt nettverk av kommuner som vil jobbe for å skape aktive lokalsamfunn, der utviklingen bygger på trivsel, trygghet, sunnhet og miljøbevissthet.

Les hele bloggposten!

Tags: sunnekommuner, samfunnsinnovatørene, healthy cities