English

FRESKT BODØ

Publisert dato: 15.02.2011, Sist oppdatert: 21.10.2013

Onsdag 9 februrar ble det avholdt FRESKT BODØ seminar i Bodø rådhus. Freskt Bodø er en nettverkorganisasjon mellom bedrifter, frivillige lag/organisasjoner og offentlige myndigheter som har til hensikt å samarbeide om prosjekter og tiltak for å gjøre Bodø til et freskt sted å bo og leve. Freskt Bodø skal stimulere til en helhetlig utvikling av Bodø som en frisk, velfungerende og helsefremmende kommune, og dessuten bidra med kompetanse og kunnskapsutvikling i dette arbeidet. Freskt Bodø skal gi flere leveår med god helse blant befolkningen i byen og reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper. Kilde: http://www.an.no/nyheter/article5484548.ece

Kristian Fjellanger holdt et times innlegg utefra sine personlige opplevelser med overvekt. Kristian holdt et flott og tankevekkende foredrag som tok utgangspunkt i boka "Feit" som har fått mye presseomtale.

Eyvin Bjørnstad fra Høgskolen i Vestfold loset oss gjennom "Strukturelle plangrep mot overvekt". Som resulterte i gruppearbeid hvor fokuset skulle være på risikio faktorer for utvikling av ovevekt i alderbestemte grupper. Se vedlegg

I tilegg ble den aller første Freskt Bodø prisen gitt ut. Se mer på: http://www.an.no/nyheter/article5484548.ece

Tags: folkehelse, healthpromotion, bodø