English

Folkehelsearbeid handler om å skape lokalsamfunn som fremmer mening, mestring og tilhørighet.

Generasjonspark i Oppegård

Publisert dato: 09.07.2014, Sist oppdatert: 09.07.2014

Oppegård får støtte av Kreftforeningen til etablering av utendørs aktivitetspark for flere generasjoner.

Tidligere i år utlyste Kreftforeningen midler til kommuner som ønsker å etablere utendørs aktivitetsparker. En av kommunene som har fått midler er medlemskommunen vår Oppegård! De har fått 70 000 kroner i tilskudd til etablering av det de kaller «Generasjonsparken» i Kolbotn sentrum.

Helhetlig folkehelsesatsing

Kreftforeningen har i sin vurdering lagt vekt på at Generasjonsparken er et ledd i en helhetlig folkehelsesatsing i kommunen. Den vil ha nærhet til eldresenter og kommunens psykiske helsetjeneste, torget, kulturhuset og Kolbotnvannet. Turveien rundt vannet vil også gå gjennom den nye parken. Målgruppen er hele kommunens befolkning, og i særlig grad småbarn, voksne og eldre.

Lavterskeltilbud og møteplass

En lett tilgjengelig aktivitetspark kan både bidra til at folk er mer aktive i sitt eget nærmiljø og være en viktig sosial møteplass. Kreftforeningen ønsker å stimulere flere kommuner til å etablere slike tilbud, og hadde for 2014 en pott på 500 000 kroner som kommuner kunne søke fra. 

Generasjonsparken i Kolbotn skal etter planen være ferdig i 2015, når Oppegård markerer sitt 100-årsjubileum.

Tags: medlemmer, oppegård, aktivitetspark, lavterskel, kreftforeningen