English

Generasjonsparken – et sted å sykle til!

Publisert dato: 07.11.2014, Sist oppdatert: 28.10.2015

Politikerne i Oppegård har vedtatt å etablere en aktivitetspark for alle i Kolbotn sentrum. Det hele startet med at Kreftforeningen utlyste midler til lokale aktivitetsparker.

Nå har politikerne i Oppegård vedtatt å etablere en aktivitetspark i Kolbotn sentrum! Det hele startet med at Kreftforeningen utlyste midler til lokale aktivitetsparker, og tildelte 70.000 kroner til etablering av Generasjonsparken.

Politisk enighet og begeistring!

Et enstemmig formannskap vedtok 8. oktober at parken skal etableres. Superlativene satt ifølge folkehelsekoordinator Heidi Tomten løst, og det ble påpekt at parken følger opp intensjoner i kommuneplanen, tilrettelegging for fysisk aktivitet, sosial møteplass, liv på torget, klima- og miljøplanen, plan for fysisk aktivitet, samarbeid med frivilligheten med mer. I tillegg er parken en flott gave til kommunens innbyggere ved kommunens 100-årsjubuileum i 2015.

Del av sentrumsplanlegging

Selv om Oppegård kommune er i gang med å planlegge et nytt Kolbotn sentrum, så har man erkjent at slike planprosesser tar lang tid. Det er derfor nødvendig å gjennomføre tiltak i mellomtiden. Tenkt lokalisering av generasjonsparken er nær toglinja i Kolbotn, men en ny togstasjon vil ikke være på plass før minst 10-15 år fram i tid. I tillegg er Generasjonsparken lagt til en eiendom som ikke trenger omregulering for at parken skal kunne etableres – det er bare å sette i gang!

Samarbeid på tvers

Det var Sunne kommuner som først gikk i dialog med Kreftforeningen og formidlet muligheten til å søke om midler til våre medlemmer. Parken er dermed både et eksempel på hva nettverkssamarbeidet kan genere av muligheter og inspirasjon, og hva man kan få til når mange drar i samme retning.

Vi gleder oss til å følge saken videre!

Tags: oppegård, kolbotn, aktivitetspark, sentrumsplanlegging, generasjonsparken, kreftforeningen, frivillighet, medlemmer, helsevennlig stedsutvikling