English

Nettverkskonferanse 2019: Gode lokalsamfunn skaper vi sammen

Publisert dato: 16.01.2019, Sist oppdatert: 08.04.2019

Hvordan bygger vi bærekraftige og helsefremmende nærmiljø gjennom samskaping? Det er tema når Sunne kommuners nettverkssamling går av stabelen i Asker den 29.-30. april!

Hvorfor er investering i folkehelse helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål? Hvordan kan lokalsamfunnet sammen jobbe for en helsefremmende samfunnsutvikling? Og hva betyr kommunesammenslåing for nærdemokratiet?

Velkommen til Sunne kommuners nettverkssamling den 29.-30. april i Asker kommune!

Se det foreløpige programmet og meld deg på her: www.nettverkssamling.no
 
Konferanse åpen for alle interesserte

Årets nettverkssamling byr på en rekke spennende arrangementer. Vi starter med konferansen ‘Gode lokalsamfunn skaper vi sammen’ 29. april. Konferansen er åpen for alle interesserte og er aktuell for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og andre som er opptatt av dette temaet.

På konferansen ser vi nærmere på den tette koblingen mellom folkehelse og bærekraftig utvikling, hvordan vi kan gå fra tradisjonell samfunnsutvikling til sam(funns)skaping, og hvordan vi kan sikre at innbyggernes innflytelse ivaretas i nye, større kommuner.

Det er i fellesskap vi kan løse de utfordringene vi står overfor på folkehelsefeltet.

Som en del av konferansen arrangerer vi et inspirasjonstorg med gode eksempler på bærekraftig og samskapende folkehelsetiltak fra hele landet. Lær bl.a. mer om Opplands samskapende bibliotek som inntar en større rolle i bærekraftig samfunnsutvikling, hvordan Østfold skaper RØRE blant skoleelever, og få innblikk i Bodø Bylab – en møtearena hvor innbyggere og kommune jobber sammen for å finne de beste løsningene på vår tids samfunnsfloker.

Se det foreløpige programmet og meld deg på her.
 
Vi feirer 25 år med innovativt folkehelsearbeid

Sunne kommuner fyller 25 år og det skal feires! Vi inviterer derfor alle medlemmer på en jubileumsmiddag i Asker rådhus. Her markerer vi også startskuddet for WHO Healthy Cities nye fase, som gir spennende muligheter for folkehelsearbeidet i årene fremover. I tillegg kårer vi nettverkets folkehelse-helter (nominer dine kandidater her).

Les også: WHOs nye fase utgjør en ny epoke for folkehelsearbeidet.
 
Gratis kurs for medlemmer

Nye styringsformer krever gode prosesser. Vi avslutter samlingen den 30. april med et gratis kurs i prosessledelse for politikere og ansatte i nettverkets medlemskommuner- og fylkeskommuner. Gjennom en hel dag vil LENT lære oss hvordan vi kan bli bedre til å lede samskapende møter og prosesser som engasjerer og gir resultater. Les mer om kurset her.

Last ned det foreløpige programmet her:

📥Program_nettverkskonferanse_29._april

Tags: medlemmer, folkehelse, sunnekommuner, nettverkssamling