English

Kolbotn torg med den nye Hageflekken. Foto: Irene Hundeide (Oppegård kommune)

Fra betongørken til frodig hage!

Publisert dato: 25.08.2014, Sist oppdatert: 28.10.2015

20. august ble torget på Kolbotn forvandlet fra grå betong til grønn byhage. Stuntet markerer starten på en ny sentrumsplan for Kolbotn i Oppegård kommune.

Da pendlerne reiste fra Kolbotn om morgenen onsdag 20. august, var torget tomt og grått. I løpet av noen få timer ble det endevendt, og da pendlerne returnerte etter endt arbeidsdag, var torget fylt med 120 kvadratmeter gress, 300 pallekarmer med jord, 260 rosebusker og 20 trær. Oppegård kommune ønsket velkommen til åpningsfest for Hageflekken!

- Vi får stadig høre at torget er grått og trist. Dette er en måte å vise nye muligheter for torget, sier Astrid Humerfelt, arkitekt i Oppegård kommune og prosjektleder for Hageflekken, som håper dette vil føre til at flere bruker torget og at Kolbotn får et mer levende sentrum.

Inspirasjon til fremtidens Kolbotn

Dette er et midlertidig byrom, og det er første gang noe sånt skjer på Kolbotn. Hageflekken blir stående i fem uker på torget, før alt det grønne skal plantes permanent andre steder i kommunen. Tanken bak Hageflekken er å få reaksjoner fra innbyggerne på hva slags lokalsamfunn de ønsker seg.

- Målet med Hageflekken er å inspirere innbyggerne til å engasjere seg i fremtidens lokalsamfunn, og diskutere hva Kolbotn skal være i fremtiden, sier Espen Dag Rydland, plansjef i Oppegård kommune.

Gjenbruk og planprosess

Resirkulering og gjenbruk har vært førende for designen. Alle plantene skal plantes videre andre steder i kommunen, og pallekarmene skal pantes etter bruk.

Hageflekken markerer starten på en ny planprosess i Kolbotn sentrum. I løpet av høsten vil Jernbaneverket endelig bestemme hvor den nye Kolbotn stasjon skal ligge. Etter dette vil kommunen gå i gang med å lage et planprogram, som skal ut på høring tidlig i 2015.

Tags: oppegård, byutvikling, kolbotn, stedsutvikling, helsevennlig stedsutvikling, medlemmer