English

Helhetlig folkehelsesatsing i Oppegård

Publisert dato: 14.03.2011, Sist oppdatert: 21.10.2013

\"I kommunens handlingsprogram 2010–2013 er fokusområde nr. 1 Folkehelse, miljø og samfunn og et eget utvklingsprogram for folkehelse og miljø er innbakt i handlingsprogrammet. Utviklingsprogrammet synliggjør tiltak som krever tverrfaglig samarbeid og som fremmer nytenkning og utvikling.\" Hentet fra Folkehelsearbeid i Akershus, Folkehelse i kommuneplanen.

Tags: folkehelse, oppegård