English

Helsedirektoratet med ny veileder til folkehelseloven

Publisert dato: 21.10.2013, Sist oppdatert: 21.10.2013

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til bestemmelser i folkehelseloven og til forskrift om oversikt over folkehelsen. Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis. Bestemmelsene gjelder for kommuner og fylkeskommuner.

Utdrag fra Helsedirektoratets hjemmeside.

Veilederen retter seg først og fremst mot medarbeidere i kommunen og fylkeskommunen som skal arbeide med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. En annen sentral målgruppe er kommunens og fylkeskommunens øverste ledelse, virksomhetsledere og medarbeidere med ansvar og oppgaver knyttet til folkehelsearbeid generelt og til kommunal og regional planlegging.

Krav om kommuners og fylkeskommuners oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en videreføring og tydeliggjøring av kravene i den tidligere kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners folkehelsearbeid. Noe av det som er tydeliggjort i nytt lovverk er hva kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over og hvilke kilder som skal benyttes. Veilederen utdyper innholdet i disse kravene.

📥Veileder til folkehelseloven

Tags: helsedirektoratet, folkehelseloven