Du er her: HjemNyheterHelsefremmende barnehager i Nordland

Medlemmet vårt Nordland har i flere år jobbet med en sertifiseringsordning for helsefremmende barnehager.

Gjennom sine partnerskapsavtaler med kommunene i fylket blir arbeidet fulgt tett opp, og denne måneden kunne de aller første barnehagene henge det hederlige sertifiseringsskiltet på døra.

Viktig arena for helse og trivsel

Barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling. Barn tilbringer mye av tiden sin her, og barnehagene har stor innvirkning på barns kosthold og fysiske aktivitet.

Men også trivsel, medvirkning og samspill med andre er viktig i Nordlands arbeid med helsefremmende barnehager.

Barnehagen og skolen er det to viktigste arenaene for forebyggende psykisk helse.
– Arne Holte, Folkehelseinstituttet

Bredt kriteriesett

Denne måneden kunne de aller første barnehagene kalle seg ‘helsefremmende’, blant dem barnehager i flere av våre medlemskommuner, blant annet Grane og Hamarøy.

Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager.

Les mer om Nordlands anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager.

Går foran som fylkeskommune

Sertifiseringen er et resultat av en mangeårig satsing på helsefremmende barnehager og skoler.

Fylkeskommunen har avtale med alle kommunene i fylket om folkehelsearbeid, og felles for alle er at de har som mål å implementere helsefremmende barnehager og skoler.

– Vi følger kommunene tett opp, sier folkehelserådgvier Bjørn-Are Melvik, som er sentral i arbeidet. – I disse dager gjennomfører vi samtale med rektorene og folkehelsekoordinatorene i alle kommunene. Ut fra samtalen og skolens status tilbyr vi forskjellige tilnærminger, som så følges opp av prosjektleder.

Nordland viser med dette arbeidet hvordan fylkeskommuner på en god og systematisk måte kan forvalte sitt folkehelseansvar etter folkehelseloven (2012), og understøtte kommunene i å skape helse- og trivselsfremmende lokalsamfunn.

Her kan du lese mer om Nordlands arbeid med helsefremmende barnehager

Foto: Sylvi Røsås