English

HUNT - og hva så?

Publisert dato: 28.10.2014, Sist oppdatert: 03.11.2014

Hvorfor er ikke nordtrøndernes helse bedre enn ellers i landet? Nestleder i Sunne kommuner, Dina von Heimburg, har skrevet kronikk sammen med forskere fra HUNT.

"Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) bør ikke være tilfreds med bare å samle inn helsedata og publisere vitenskapelige artikler, men bør også være aktive i folkehelsearbeidet", skrev Anita Berg i en kronikk i TrønderAvisa tidligere denne måneden.

Dette fikk Dina von Heimburg, som er folkehelsekoordinator i Innherred samkommune og nestleder i Sunne kommuner, til å skrive kronikken HUNT - og hva så? sammen med Steinar Krokstad, Erik R. Sund og Jostein Holmen fra HUNT forskningssenter. Teksten stod på trykk i TrønderAvisa 14. oktober, og ble senere publisert på NTNU Medicine.

Åpne dører

Kronikkforfatterne påpeker at HUNT de siste 25 årene har vært svært aktive på dette området, og at Berg derfor må sies å slå inn åpne dører. HUNT har helt siden HUNT 1 på 1980-tallet vært i dialog med både kommuner, politikere, frivillige lag, organisasjoner og helsepersonell. De har gitt kommunene data, deltatt på møter, drevet formidlingsarbeid og holdt utallige kurs og foredrag.

Hvorfor har det ikke skjedd mer?

Kronikkforfatterne skriver videre at det likevel er betimelig å spørre hvorfor det ikke har skjedd mer. Hvorfor ser vi fortsatt så mange uheldige utviklingstrekk i folkehelsa også i Nord-Trøndelag? Et poeng som trekkes fram er at "det å ruste opp kompetanse og utviklingskraft ikke er en enkel prioritering for kommunene", og at det må bygges fra begge sider dersom vi ønsker sterke broer mellom akademia og praksisfeltet.

Hvorfor er folkehelsearbeidet er så vanskelig til tross for at vi på mange områder har ganske god kunnskap?

Mer kvalitativ forskning

Et annet poeng som kronikkforfatterne trekker frem er at det også er behov for mer kvalitativ forskning på folkehelsefeltet. HUNT arbeider primært med kvantitativ forskning, der helse og årsaksforhold måles på ulike måter. Denne metoden kommer ofte til kort når vi ønsker å forstå prosesser og bakenforliggende årsaker, skriver de. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) trekkes i denne sammenheng fram som en viktig samarbeidspartner i regionen.

Det skjer mye bra!

Kronikken fremhever at det skjer veldig mye godt folkehelsearbeid basert på HUNT-data, ikke minst i våre medlemskommuner Levanger og Verdal, hvor Dina von Heimburg er folkehelsekoordinator. Her er folkehelse satt på dagsordenen av både politisk og administrativ ledelse, og det er utviklet et tverrfaglig utviklingsmiljø med kompetanse innen analyse, folkehelse og samfunnsplanlegging.

Kronikkforfatterne påpeker også at levealderen for menn i Nord-Trøndelag har økt mer enn i de fleste andre fylker de siste årene. "Kanskje er folkehelsearbeidet i fylket bedre enn vi tror?"

Les hele kronikken her!

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er den største samling av helseopplysninger og biologisk materiale om en befolkning i Norge, og er også internasjonalt en av de største.

Tags: verdal, levanger, innherred, hunt, folkehelse