English

Hvem er årets folkehelsehelter?

Publisert dato: 07.02.2019, Sist oppdatert: 14.02.2019

Hvem er årets politiker, innovatør og nettverker? Vi kårer årets folkehelsehelter! Nominer fram til 16. april. Vinnerne kåres på Sunne kommuners nettverkssamling 29.-30. april.

Vi kårer årets folkehelsehelter!

Fram til 16. april ønsker vi nominasjoner på personer som det siste eller foregående år har markert seg som enten politikere eller ansatte i et av Sunne kommuners medlemmer.

I kategorien 'Årets innovatør' kan også kommuner/fylkeskommuner nomineres.

Hvorfor berømme innsats for folks helse og trivsel?

Landet vårt er fullt av mennesker som på lokalt og regionalt nivå jobber for en mer helsevennlig samfunnsutvikling.

Noen er politikere, som setter innbyggernes helse og trivsel høyt når beslutninger fattes i kommunestyre eller fylkesting.

Andre jobber som folkehelsekoordinatorer, rådgivere, ledere eller er på annen måte sentrale i det helsefremmende arbeidet.

Vi vil berømme disse heltene med en utmerkelse, for å sette fokus på og stimulere til fortsatt innsats for lokalsamfunn som er gode å leve i.

Les om fjorårets vinnere: 

Hvem kan nominere og nomineres?

Dette er en intern pris for Sunne kommuner – WHOs norske nettverk.

Det betyr at det er politikere og ansatte i nettverket som kan nominere og bli nominert til prisene.

Vinnerne annonseres på Sunne kommuners nettverkssamling i Asker 29.-30. april 2019.

Her er en oversikt over nettverkets medlemmer

Interessert i medlemskap? Les mer om hva man får som nettverksmedlem!

Kategoriene det kan nomineres i

Vi skal kåre årets folkehelsepolitiker, årets innovatør og årets nettverker.

Årets folkehelsepolitiker er en folkevalgt som går foran, og som setter innbyggernes helse og trivsel høyt når beslutninger fattes i kommunestyre eller fylkesting.

Årets innovatør er en person eller kommune/fylkeskommune som har vært innovativ og nytenkende på områder som har betydning for folks helse og trivsel.

Årets nettverker er en person som ser muligheter i både egen virksomhet og Sunne kommuner-nettverket, og som aktivt går inn for å samarbeide, dele kunnskap og skape gode synergier av eksisterende eller nye koblinger.

Foreslå kandidater!

Her nominerer du kandidater til prisene.

Du kan nominere i én eller flere kategorier, og opptil tre kandidater pr. kategori.

Nominasjoner kan også sendes på e-post til nettverkets sekretariat.

En jury bestående av med representanter fra medlemmer og nettverkets styre vil bedømme nominasjonene.

Tags:

Ikke merket med tager