English

Indre Østfold er Sunne kommuners nyeste medlem! Foto: Christian Berset.

Indre Østfold satser på folkehelse

Publisert dato: 16.09.2019, Sist oppdatert: 16.09.2019

Folkehelse og sosial bærekraft blir et viktig satsingsområde i den nye kommunen Indre Østfold. Som et ledd i dette arbeidet er kommunen nå blitt med i Sunne kommuner.

Vi ønsker Indre Østfold velkommen til nettverket!

Fem kommuner slår seg sammen og blir til Indre Østfold i 2020. Å fremme folkehelse gjennom en helhetlig samfunnsutvikling blir en viktig prioritering i den nye kommunen.

- Nå jobber vi med å løfte folkehelse til det overordnede, strategiske nivået. Det gjør vi for å sikre oss at arbeidet med folkehelse og sosial bærekraft når ut i hele organisasjonen, forteller Linn Haraldstad, rådgiver for folkehelse, klima og miljø.

Nærhet til innbyggerne viktig

Å sikre nærhet til innbyggerne blir viktig i en ny storkommune. Derfor er Indre Østfold opptatt av å utvikle lokale tiltak som fungerer i nærmiljøene. 

- Vi kommer for eksempel til å etablere fem innbyggertorg på ulike plasser i kommunen, sier Haraldstad.

Indre Østfold har i tillegg en rekke levekårsutfordringer som kommunen må jobbe systematisk med. Dette arbeidet er noe Haraldstad brenner ekstra sterkt for.

Min hjertesak er uten tvil sosiale forskjeller, både i Norge og på globalt nivå. Det at dine fremtidsutsikter så til de grader avhenger av hvem dine foreldre er og hvor du er født er for meg dypt urettferdig.

Etablert samarbeid

Regionen Indre Østfold har allerede et godt etablert samarbeid på folkehelsefeltet. I 2018 utviklet regionen publikasjonen «Slik har vi det», en trykt kortversjon av grunnlagsdokumentet for folkehelse, som tar utgangspunkt i et livsløpsperspektiv.

- Vi fikk mye positiv omtale for dette arbeidet. Publikasjonen setter statistikk og kunnskap inn i en bred kontekst, og er lett for alle å forstå. 

Nettverket styrker politisk forankring

Nå ser Haraldstad frem til å utvide samarbeidet med resten av landet, og dele erfaringer og gode ideer i et nettverk som Sunne kommuner.

- Nettverket er en arena for kompetanseheving, samarbeid og ikke minst en politisk forankring av folkehelsearbeidet. Det at medlemskapet forplikter både en administrativ og en politisk representant var etter vår mening avgjørende for å søke om medlemskap, forteller Haraldstad.

Les også: 6 gode grunner til å bli med i Sunne kommuner.

Tags:

Ikke merket med tager