English

Kafédialog om frivillighet

Publisert dato: 19.06.2014, Sist oppdatert: 21.06.2014

Bystyret i Bodø har vedtatt at det skal utvikles en plan for frivillighetspolitikken i byen. Et mangfoldig og engasjert foreningsliv var tilstede på møtet om planen 4. juni.

Bystyret i Bodø har vedtatt at det skal utvikles en plan for frivillighetspolitikken i byen. Derfor inviterte de 4. juni til et seminar om hva en slik plan bør inneholde, og over 80 personer fra hele 47 forskjellige organisasjoner var til stede for å si sin mening.

Konstruktiv kafédialog

En sentral del av miniseminaret var en såkalt kafédialog, hvor organisasjonene kunne komme med sine innspill. Gjennom dialogene ble det klart at organisasjonene i Bodø svært gjerne vil bidra mer både som nærmiljøbyggere, fagkompetanse og dugnadsarbeidere, samt i arbeidet med å inkludere sårbare grupper.

Videre vektla organisasjonene viktigheten av at kommunen er en god tilrettelegger for arbeidet som gjøres av lag og foreninger. I denne sammenheng ble betydningen av både tilskuddsordninger og gratis møtelokaler fremhevet. Flere politikere var også tilstede på møtet, noe som var viktig både praktisk og symbolsk. – Det at politikerne deltar aktivt i dialogen med lag og foreninger på denne måten gir et viktig signal om at de tar frivilligheten på alvor, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke. 

Referansegruppe for videre planarbeid

En god relasjon mellom kommunen og foreningslivet er av stor betydning for hvordan man kan skape gode og robuste lokalsamfunn. Det er derfor essensielt å ha med seg de frivilliges stemme også i den videre planprosessen. I etterkant av møtet blir det derfor opprettes en referansegruppe som skal sikre at viktige innspill fra kafédialogen blir inkludert i frivillighetsplanen. Kommunen ble gitt mandat til å plukke ut deltakere til en slik referansegruppe.

Her er Frivillighet Norges referat fra møtet! 

Tags: bodø, frivillighet, frivillighetsplan, dialogmøte, medlemmer