English

Kick off 2018: Kommunikasjon og folkehelse

Publisert dato: 11.12.2017, Sist oppdatert: 16.01.2018

Hvorfor er kommunikasjon et viktig verktøy i folkehelsearbeidet? Vi sparker det nye året i gang med en kick off for medlemmer på Sentralen i Oslo.

Hvordan bruke kommunikasjon som verktøy i folkehelsearbeidet?

Det er temaet når vi inviterer til kick off av folkehelseåret 2018. 

Kick off'en går av stabelen 24.-25. januar (lunsj til lunsj), og er nettverkets årlige samling for administrative kontakter og temagruppemedlemmer. 

Å være en agendasetter

Målet med samlingen er å gi medlemmene våre inspirasjon og nyttige verktøy i arbeidet med å skape gode og helsefremmende lokalsamfunn. 

I år er det altså kommunikasjon som er temaet, og på samlingen gis det tips og triks til hvordan man kan sette folkehelse på agendaen, både i egen virksomhet og ellers. 

Språk er viktig for å få gjennomslag

- Hvordan vi kommuniserer med ulike aktører er særlig viktig på folkehelsefeltet, sier Ingrid Ovedie Volden, som er organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver i Sunne kommuner. 

- Siden et vellykket folkehelsearbeid er avhengig av samarbeid på tvers av sektorer, er ordene vi bruker helt avgjørende for å få gjennomslag. 

På samlingen vil vil ta for oss god kommunikasjon generelt, samt jobbe med budskapsformidling opp mot politikere, fagdisipliner og media. 

Interessert, men ikke medlem i Sunne kommuner? 

Er du ikke medlem, men synes dette høres interessant ut? Ta kontakt med daglig leder Ingvild Little for å få mer informasjon om medlemskap. 

Les også: 6 gode grunner til å være med i Sunne kommuner

Tags: folkehelse, medlemmer, sunnekommuner