English

Velkommen til konferanse om Helse 2020 og den nye folkehelsemeldinga!

Publisert dato: 22.04.2013, Sist oppdatert: 03.12.2014

Tematikk og program for Sunne kommuners nettverkskonferanse i Levanger 30. mai.

Sunne kommuners årlige konferanse har i år fokus på WHOs europeiske rammeverk for handling på tvers av myndigheter og samfunn; Health 2020, og den kommende tverrdepartementale stortingsmeldinga om folkehelse, Nasjonal tverrsektoriell folkehelsestrategi, som legges fram for Stortinget 26. april. Dette er den første norske konferansen som diskuterer WHOs vedtatte folkehelsestrategi «Health 2020» og den nye folkehelsemeldingen som lanseres 26. april 2013.

Et sentralt spørsmål for konferansen er hvordan internasjonale og nasjonale strategier kan oversettes til lokal handling, men også hvordan lokal politikk og handlekraft kan generere ny kunnskap og bidra til utvikling av praksisfeltet. Konferansen har også som mål å vise fram gode praksiseksempler fra ulike sektorer og stimulere til erfarings- og kunnskapsutveksling blant deltakerne.

Velkommen til en viktig møteplass for å hente inspirasjon, utveksle meninger og få innsyn i sentrale strategiske føringer for lokalt og regionalt folkehelsearbeid i Norge.

Konferansen er lokalisert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling Levanger/Røstad.
Pris: 500 kr inkl. lunch (Pris for ansatte og politikere i Verdal/Levanger: 300 kr inkl. lunch)

Vi ber om at dere melder dere på dagene via denne linken:  https://response.questback.com/innherredsamkommune/innherred/

Spørsmål knyttet til de to dagene kan rettes til:

Dina von Heimburg, tlf.: 930 43 714, epost: dihe@innherred-samkommune.no

eller

Årstein Skjæveland, Daglig leder, Sunne Kommuner, tlf.: 960 47 386. e-post: dagligleder@sunnekommuner.no

Tags: nettverkssamling, sunnekommuner, generalforsamling