English

Konferanse i Spydeberg om sosial ulikhet i helse

Publisert dato: 04.06.2012, Sist oppdatert: 03.12.2014

15. mai arrangerte Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune, Spydeberg kommune og Sunne kommuner konferanse om sosial ulikhet i helse.

120 personer deltok på Trilogi-konferansen, som hadde fokus på hvordan folkehelseloven kan følges opp i arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse. Den markerte avslutningen på en konferanserekke på tre i samarbeid med Sunne kommuner, som begynte i 2009. I tillegg var Spydeberg kommune, Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa arrangører.

I forkant av konferansen avholdt Sunne kommuner generalforsamling og nettverksdag 14. mai i Spydeberg.

Tags: østfold, sosialulikhet, nettverkssamling, generalforsamling