English

Per Fugellis formel: Helse er biologi x kultur x politikk opphøyd i andre.

Konferansesuksess!

Publisert dato: 23.10.2014, Sist oppdatert: 03.11.2014

Aldri har Folkehelsekonferansen hatt så mange deltakere som i år.

Tirsdag 14. og onsdag 15. oktober gikk den nasjonale folkehelsekonferansen av stabelen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Sunne kommuner er, sammen med Folkehelseforeningen, hovedarrangør av konferansen, som i år samlet rundt 550 deltakere.

Engasjerende foredragsholdere

Temaet for årets konferanse var helsefremmende lokalsamfunn. Blant foredragsholderne var professor i sosialmedisin Per Fugelli, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, Ruth Marie Donovan, og Jacqueline Albers Thomasen, som har ledet det danske Netværk for fællesskabsagenter.

"Vi må skape samfunn med bindemiddel, ikke løsemiddel!"
Per Fugelli

Per Fugellis hovedbudskap var at mennesket er mer enn kropp, og at folkehelsearbeidet derfor må "handle om mer enn molekyler og fettceller". Ruth Donovan manet på sin side til mer engasjement i og om folkehelsearbeidet, både blant de som til daglig jobber med folkehelse og i befolkningen for øvrig.

"You are the change you are waiting for!"
Ruth Marie Donovan

Alle presentasjonene - også de mange lokale eksemplene, blant annet fra Sunne kommuners medlemmer - er lagt ut på konferansens nettsider. Der finner du også informasjon om hvem som vant konkurransen om beste forsknings- og tiltaksabstract.

Karl Evang-prisen

Folkehelsekonferansen var for første gang også arena for utdeling av Karl Evang-prisen, en pris til minne om tidligere helsedirektør Karl Evangs sosialmedisinske innsats. Prisen gikk i år til Maddan Yran, primus motor i både etablering og drift av Friskis & Svettis i Norge. Friskis & Svettis er en ideell idrettsorganisasjon hvis visjon er å tilby trening - og ikke minst treningsglede - til alle. Her er juryens begrunnelse for tildelingen.

Evaluering

Konferansens evalueringsskjema er et viktig arbeidsverktøy for både programkomité og praktiske samarbeidspartnere. Evalueringen viser at et overveldende stort flertall av deltakerne er tilfreds eller svært tilfreds med konferansen i sin helhet, det faglige innholdet og temaene som ble presentert. Programkomiteen tar med seg både heiarop, temaforslag og konkrete innspill til hvordan konferansen kan bli enda bedre!

Friluftsliv og frivillighet

Neste års konferanse har temaet "Friluftslivets og frivillighetens betydning for folkehelsa", og avholdes 26. og 27. oktober i Oslo. Følg med på konferansens nettside for annonsering av foredragsholdere og andre nyheter!
 

Tags: folkehelsekonferansen, per fugelli, folkehelsekonferansen 2014, helsefremmende lokalsamfunn