English

Kreftforeningen utlyser midler til etablering av aktivitetsparker

Publisert dato: 18.02.2014, Sist oppdatert: 18.02.2014

Kreftforeningen utlyser midler til kommuner som ønsker å etablere utendørs aktivitetspark. Kanskje noe for SKs medlemmer!

Utendørs aktivitetspark er en nyskapende park med vekt på lek og bevegelsesmuligheter som kan benyttes gratis av flere aldersgrupper i nærmiljøet. Lavterskel- og gratis tilbudFysisk aktivitet er beviselig gunstig for å redusere risiko for å få ikke-smittsomme sykdommer, som kreft og hjerte- og kar sykdommer. Kreftforeningen vil derfor bidra til at det skal bli enklere for folk flest å være fysisk aktiv i hverdagen, og ønsker å bidra til utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsnivå i befolkningen, gjennom å tilby en tilskuddsordning som skal gå til etablering av aktivitetsparker i kommuner. Medlemmene i Sunne Kommuner har fått allerede en forhåndsvarsel på epost at det vil komme en utlysning av midler for å kunne etablere kommunale aktivitetsparker. Her er den altså: Kreftforeningens utlysningstekst

For spørsmål ta kontakt med rådgiver Anurajee Rasalingam på epost: anurajee.rasalingam@kreftforeningen.no

Tags: frivillighet, kreftforeningen, fysiskaktivitet