English

Reell Medvirkning ønsker kontakt med kommuner som vil styrke deltakelse og medvirkning blant ungdom.

Økt medvirkning i folkehelsearbeidet?

Publisert dato: 06.11.2017, Sist oppdatert: 18.04.2018

Reell Medvirkning jobber for økt ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn. Nå ønsker de 4-6 pilotkommuner som vil styrke og videreutvikle sitt medvirkningsarbeid.

Sunne kommuner har inngått et samarbeid med Reell Medvirkning, som tilbyr råd, veiledning og kurs til kommuner som jobber med ungdomsmedvirkning.

Målet er å teste og videreutvikle konkrete metoder for ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn.

Medvirkning og folkehelse

Reell Medvirkning er en sosial entreprenør som jobber for at ungdom skal bli tatt med i beslutningsprosesser som angår dem.

Dette målet sammenfaller godt med Sunne kommuners mål om økt deltakelse, medvirkning og samskaping i norske lokalsamfunn. 

- Ungdom sier de trenger gode tilretteleggere for å kunne si sin mening og for å tro på at deres innspill er av verdi.

Camilla Dukefors

Ønsker piloter som vil styrke sitt medvirkningsarbeid

Vi søker derfor 4-6 kommuner i Sunne kommuners nettverk som vil styrke og videreutvikle sitt medvirkningsarbeid.

Medlemmene som deltar får gratis kurs og veiledning, samt gode opplegg til videre arbeid med ungdoms deltakelse.

Dette får kommunene som deltar: 

  • Kurs i arbeid med ungdomsdeltakelse i kommuneplan og plansaker
  • Veiledning i hvordan man arbeider strategisk med ungdomsdeltakelse i kommunesammelsåinger (dersom kommunen er involvert i sammenslåing)
  • Tips til gode metoder for å snakke med ungdom i medvirkningsprosesser
  • Veiledning for å sikre reell medvirkning og ikke skinnprosesser
  • Støtte til å utarbeide gode retningslinjer, rutiner, mandat og vedtekter for ungdomsrådet, ungdommens kommunestyre/fylkesting (eller det lokale medvirkningsorganet for ungdom)

Reell Medvirkning ønsker å komme i kontakt med:  

  • 2-3 kommuner i sammenslåingsprosess for å teste ut opplegg for ungdomsmedvirkning i kommunesammenslåinger
  • 2-3 kommuner som ønsker å styrke sitt medvirkningsarbeid for ungdom i arbeidet med kommuneplan, plansaker og samfunnsutvikling.

NB. Det er ikke lenger mulig å melde sin interesse for deltakelse i prosjektet. 6 kommuner deltar: Oppdal, Melhus, Øygarden, Vestvågøy og Asker

Felles mål om kunnskap og innovasjon

Reell Medvirkning har mye kompetanse på og erfaring med ungdomsmedvirkning. Blant annet har de i Oslo kommune utviklet Ungdommens bystyremøte, Ungdomshøringskonseptet og Ungdommens nasjonalforsamling.

- Å delta i en slik pilot passer godt med Sunne kommuners ønske om å være et laboratorium for nyskaping og kunnskapsutvikling, sier daglig leder Ingvild Little.

Tags: medvirkning, reell medvirkning, helsefremmende oppvekst