English

Thea Jonassen, Elin Tangen Eide, Helene Åsnes og Herman Ingebrethsen fra Sandnes unge bystyre.

Med mobilen mot mobbing

Publisert dato: 01.08.2014, Sist oppdatert: 21.08.2014

Ungdom i Sandnes har brukt litt av sommerferien til å lansere en mobilapplikasjon mot mobbing. I Kroatia!

I slutten av juni reiste 9 ungdommer fra Sandnes unge bystyre, rådgiver Nina Osland og Bjarte Bjørnsen fra Sunn by, til Labin i Kroatia for å lansere en mobilapplikasjon mot mobbing. Turen var del av et større prosjekt, hvor Sandnes unge bystyre har jobbet med å oversette app'en «Stopp mobbing i skolen» til kroatisk sammen med kroatisk ungdom.

Nettmobbing et økende problem

Det var funnene i den nasjonale ungdomsundersøkelsen til Ungdata, samt Sandnes’ egen elevundersøkelse i 2012, som førte til at mobbing ble satt på dagsorden i Sandnes unge bystyre (SUB). Spesielt utpekte nettmobbing seg som et økende problem, noe som fikk SUB til å arrangere en workshop om temaet.

Stort engasjement!

En av ideene som ble lansert på workshop’en var å avholde en mobbemarsj i byen. Denne skapte stort engasjement blant både barn, ungdom og voksne, og resulterte i at Stavanger Aftenblad igangsatte utvikling av mobilapplikasjonen «Stopp mobbing i skolen». Det er denne app’en som nå er oversatt til kroatisk.  

Mangeårig samarbeid

Lanseringen av applikasjonen skjedde under Labin School of Democracy, som en gruppe Sandnes-ungdommer deltar på hvert år. Sandnes har i en årrekke hatt et demokratiprosjekt med Kroatia, som blant annet har innført obligatorisk ordning med elevråd i videregående skoler etter norsk modell. Samarbeidsprosjektet har nå fått støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom.

- I Kroatia hadde de ikke en applikasjon eller nettside å henvende seg til i situasjoner som gjelder nettmobbing, men det har de nå, skriver SUB-representanter Celine Iversen og Thea Jonassen i sitt reisebrev fra turen.

«Stopp mobbing i skolen» kan lastes ned gratis på både Apple- og Android-telefoner.

Tags: sandnes, medvirkning, labin, ungdom, samarbeid, mobbing, mobilapplikasjon, digital mobbing, medlemmer, demokratiskole, eu, aktiv ungdom