English

MIND-senteret i Bodø

Publisert dato: 17.12.2013, Sist oppdatert: 04.02.2014

I Bodø samler man lokale krefter til felles innsats for trafikksikkerheten i regionen - og nasjonen! Nytt trafikksikkerhetssenter ble i 2013 offisielt åpnet av ordfører i Bodø og fylkesråd for samferdsel i Nordland Fylkeskommune. MIND-senteret har kostet vel 25 mill. kr, og skal være et nasjonalt kompetanse - formidlingssenter innen trafikksikkerhet rettet mot ungdom.

Det er politisk vedtatt en "null-visjon" (ingen drepte og livsvarige skadde) for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Den største utfordringen er ungdoms overrepresentasjon i ulykkesstatistikkene. I såvel fylkeskommunens som i Bodø kommunes trafikksikkerhetsplaner skal dette først skje gjennom holdnings - og adferdsendring - endring i kognitive prosesser derfor MIND-senter.

MIND-senter er blitt til gjennom et spleiselag mellom Bodø kommune som eier og driftsansvarlig og med investerings- og årlige driftstilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Gjensidigestiftelsen og DA Bodø har også gitt betydelige bidrag.

I nært samarbeid med bl.a institusjoner som SINTEF og Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norges Motorsportsforbund, Nordisk Film i Oslo og Experimentarium i København for å nevne noen, er det utviklet et spennende driftskonsept basert på moderne teknologi og den beste metodikk for påvirkning og holdningsendring.

Flere opplysninger finner du her

Tags: bodø, nordland