English

Nestleder Monica Fleisje, daglig leder Årstein Skjæveland og folkehelsekoordinator Hege Fåsen (t.h).

Modum er nytt medlem!

Publisert dato: 11.10.2013, Sist oppdatert: 03.03.2015

Nylig ble Modums ferske medlemskap i Sunne kommuner markert på vakre Blaafarveværket.

Modums ferske medlemskap i nettverket ble nylig markert innimellom formannskapets budsjettbehandling. Ordfører Terje Bråthen innledet om kommunens folkehelsearbeid, før nestleder Monica Fleisje og daglig leder Årstein Skjæveland holdt en presentasjon om nettverkets formål, organisering og internasjonale forankring. Styremedlem Brynjar Høidebraaten var også til stede fra Sunne kommuners side.

En aktiv folkehelsekommune

Modum har jobbet aktivt med helsefremming og forebygging i mange år, og det er liten tvil om at kommunen er en verdifull tilvekst til et nettverk som vårt. Kommunen har jobbet systematisk og sektorovergripende siden 2006, har et rikt foreningsliv med bortimot 200 ulike foreninger og en veletablert frisklivssentral. 

Fin markering

Under markeringen ble det avholdt lunch i et av de mange restaurerte bygningene i området, og det ble holdt et foredrag om Blaafarveværkets historie av primus motor på stedet, Tone S. Steinsvik. Hun hadde også guidet omvisning i området etter lunch. 

Vi ønsker Modum hjertelig velkommen som nytt medlem, og gleder oss til et fruktbart nettverkssamarbeid!

Tags: folkehelse, nyemedlemmer, modum