English

Ordfører Steinar Aspli og folkehelsekoordinator Anne-Lene Gregersen

Nærøy er nytt medlem!

Publisert dato: 08.06.2015, Sist oppdatert: 08.06.2015

Det er med stor begeistring vi ønsker Nærøy kommune velkommen som nytt medlem i nettverket!

5. mai vedtok Nærøy kommunestyre enstemmig å bli medlem i Sunne kommuner. Kommunen setter folkehelsearbeidet høyt på sin dagsorden, og vil med medlemskapet tilføre dette arbeidet økt faglighet, synlighet og ikke minst kunnskapsdeling med andre kommuner og fylkeskommuner.

Inspirasjon og samarbeid

Nærøys folkehelsekoordinator Anne-Lene Fadnes Gregersen har stor tro på at nettverkssamarbeidet vil styrke folkehelsearbeidet i kommunen, ikke minst fordi det også fordrer politisk forankring.

- Jeg gleder meg til å være med i et nettverk av dyktige fagfolk som har folkehelse øverst på sin agenda, og jobbe sammen med dem for inspirasjon, kvalitetssikring og samarbeid i hverdagen, sier hun.

Medlemskap i Sunne kommuner vil sikre kompetanse på folkehelseområdet i vår kommune, samt profilering og synliggjøring av det gode arbeidet vi allerede gjør i Nærøy.

Tredje kommune i Nord-Trøndelag

I saksfremlegget om medlemskap fremheves det at Verdal og Levanger, de to andre Sunne kommuner-medlemmene i Nord-trøndelag, har gode erfaringer med nettverkssamarbeidet, og at medlemskapet har ført til et folkehelsearbeid med et høyere kvalitetsnivå enn dersom man ikke hadde vært med i nettverket.

Store visjoner!

Folkehelsekoordinatoren har store visjoner for folkehelsearbeidet i kommunen.

- Vi er en folkehelsekommune som setter folkehelse høy på dagsorden! Vi er godt i gang med arbeidet og på sikt skal vi tenke helse i alt vi gjør. Folkehelsearbeidet skal inn i alle prosesser, etater og i alles hoder for å oppnå best mulig helse for kommunens befolkning!

___________________________________

Nærøys ferske medlemskap skal markeres senere i år.

Tags: medlemmer, nyemedlemmer, nærøy