English

Nordisk erklæring for folkehelse

Publisert dato: 10.09.2014, Sist oppdatert: 07.10.2014

Retten til helse er grunnleggende, slår den ferske Trondheimserklæringen fast. Den ble vedtatt på den nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim 26.-29. august.

På den 11. nordiske folkehelsekonferansen - som ble avholdt i Trondheim 26.-29. august - ble det for første gang vedtatt en felles nordisk erklæring. Erklæringen fokuserer i særlig grad på behovet for mer rettferdig fordeling av helse og trivsel, og peker på fire sentrale innsatsområder for å oppnå dette.

Helse en grunnleggende rett

I global sammenheng er folkehelsen i Norden svært god. Samtidig står vi overfor betydelige utfordringer, ikke minst når det gjelder å redusere de sosiale ulikhetene i helse. Dette er utgangspunktet for erklæringen, som peker på følgende innsatsområder for å redusere ulikhetene og oppnå en mer rettferdig fordeling av helse og trivsel:

  • Innsats mot grunnleggende årsaker til uhelse og dårlig trivsel
  • Styring og reell gjennomføringsvilje
  • Bredt kunnskapstilfang og erfaring
  • Sosialt bærekraftige lokalsamfunn og helsefremmende nærmiljøutvikling

Ryggraden i folkehelsearbeidet

Det er der mennesker lever, virker og bor vi kan forme de kvaliteter som fremmer helse, trivsel og tilhørighet, slår erklæringen fast. Lokale og regionale aktører beskrives som ryggraden i folkehelsearbeidet. Kommuner og fylkeskommuner må ifølge erklæringen derfor sikres tilstrekkelige ressurser og kapasitet, slik at man kan investere i nærmiljøer som fremmer deltakelse, sosiale nettverk og møteplasser, aktivitet og trygghet.

Nordisk workshop

Nettopp deltakelse i robuste lokalsamfunn var tema på workshop'en Sunne kommuner hadde sammen med de andre nordiske Healthy Cities-nettverkene på konferansen. Under overskriften 'Slipp folkehelsa fri! Fra bruker til medborger, fra styring til samskaping' ga de fire nettverkene en orientering om Healthy Cities' prioriteringer og konkrete eksempler fra nettverket. Etterpå ble temaet diskutert både to og to og i plenum.

Les Trondheimserklæringen i sin helhet og se hva Verdens helseorganisasjon skriver om konferansen og den nordiske forpliktelsen!

Her er alle foredragene fra plenumssesjonene på konferansen.

Tags: nordisk folkehelsekonferanse, norden, trondheimserklæringen, trondheim, healthy cities